FWa Drukwerk is FSC hergecertificeerd!

Opnieuw FSC gecertificeerdFWa Drukwerk mag zich al een tijd FSC gecertificeerd noemen! Elk jaar vindt daar een controle voor plaats. Ook dit jaar zijn we geslaagd voor de her-certificering. Dat wil zeggen dat FWa Drukwerk voor haar FSC gecertificeerde drukwerk alleen grondstoffen (papier) mag gebruiken waarin FSC gecertificeerd hout is verwerkt. De keten van een FSC gecertificeerd product begint altijd bij verantwoord beheerde bossen.

Het hout dat wordt gebruikt komt uit bossen die voor lange termijn zijn aangewezen als productiebos. Er gaan dus beslist geen oerbossen of andere voor de natuur waardevolle bossen verloren. De gehele keten die het product doorloopt, moet voldoen aan, door het FSC bepaalde, hoge eisen. De keten begint bij het bos en eindigt bij de consument. Bij een gesloten keten zijn alle schakels FSC gecertificeerd.

©2013 FWa Drukwerk • Postbus 7001, 2701 AA Zoetermeer • T 079 343 06 80 • F 079 343 06 81 • Bezoekadres: Bredewater 26, 2715 CA Zoetermeer

webdesign door Tagman

Log in voor controle over uw voorraad Upload een bestand naar onze ftp-server