Persbericht Gemeente Den Haag - 8 december 2011

Tweede prijs bij Groene Parel Award voor lokale klimaatprojecten
Landelijke waardering voor Haagse duurzaamheidskringen

De Haagse duurzaamheidskringen hebben op 7 december de tweede prijs gewonnen tijdens de uitreiking van de Groene Parel Award. Dit is een landelijke prijs voor lokale klimaatprojecten. In de duurzaamheidskringen werken ondernemers aan verduurzaming van hun branche. De gemeente ondersteunt hen daarbij samen met Stichting Stimular. Op dit moment zijn twee kringen actief in Den Haag: theaters en grafische bedrijven.

de Groene Parel Award

Een duurzaamheidskring stelt bedrijven in staat kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te werken aan concrete projecten. Zo werkt een aantal drukkerijen met biologische inkt en zijn veel theaters overgestapt op LED-verlichting. De bedrijven delen hun gegevens via de Milieubarometer van Stimular, die ook voor andere bedrijven toegankelijk is.

De Groene Parel Award zet kansrijke lokale klimaatprojecten in de schijnwerpers. De winnaar van de prijs ontvangt een kunstwerk en kan rekenen op bijbehorende publiciteit. Dit jaar won de gemeente Tilburg met energiezuinige huurwoningen. Het Groene Hert uit Nijmegen kreeg de derde prijs.

Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn die zuinig omgaat met energie, duurzame energie gebruikt en haar CO2-uitstoot compenseert. Den Haag heeft goede mogelijkheden om deze doelstelling waar te maken. Door haar ligging aan zee zijn er veel zonuren en ook windkracht is er genoeg. Daarnaast heeft Den Haag goede ervaringen opgedaan met het aanboren van aardwarmte voor energievoorziening.
Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/duurzaamheid.

Voor nadere informatie (uitsluitend voor de redactie): Sjoerd Steenbergen, telefoon 06 - 524 71913

©2013 FWa Drukwerk • Postbus 7001, 2701 AA Zoetermeer • T 079 343 06 80 • F 079 343 06 81 • Bezoekadres: Bredewater 26, 2715 CA Zoetermeer

webdesign door Tagman

Log in voor controle over uw voorraad Upload een bestand naar onze ftp-server