Echo.nl - 14 februari 2011

Fwa Drukwerk - Duurzaam drukken in Zoetermeer, meer dan milieu alleen

Duurzaam drukken in Zoetermeer, meer dan milieu alleen

Frans Wensing (centraal achterin de foto), directeur en oprichter van FWa Drukwerk

FWa drukwerk ondertekend op 9 februari 2011 een intentieverklaring, samen met 9 andere grafische bedrijven, om samen te gaan werken op het gebied van duurzaamheid. Ook de omgang met medewerkers en maatschappij vormen een belangrijk speerpunt voor de deelnemers. De gemeente Den Haag ondersteunt het initiatief financieel en met kennis over lokale en regionale mogelijkheden om duurzamer te werken.

Kennis halen en brengen

FWa komt onder leiding van Stichting Stimular en het KVGO enkele malen per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en bij elkaar in het bedrijf te kijken. Dit gebeurt in een open sfeer, waarbij alle deelnemers kennis halen, maar vooral ook brengen. Zo is FWa Drukwerk al jaren druk in de weer met Energiebesparing die zij halen door aanwezigheidsdetectie op de verlichting, maar ook door te investeren in ISO 14001, FSC, biologische inkten en de laatste nieuwe milieuvriendelijke grafische techniek.

Samen aan de slag

De leden van de kring meten de verbeteringen door jaarlijks de Milieubarometer in te vullen en de milieucijfers, bijvoorbeeld het energieverbruik per kilogram drukwerk, onderling te vergelijken. Enkele leden produceren al CO2-neutraal en andere leden overwegen dit ook te gaan doen. Mogelijk wordt dit samen opgepakt, bij voorkeur met een reductieproject binnen de regio.

Grafische duurzaamheidskringen

Het idee van een grafische duurzaamheidskring komt niet helemaal uit de lucht vallen. In Breda komt een groep drukkers al twaalf jaar bij elkaar om milieuzaken te bespreken. Dit initiatief heeft inmiddels al navolging gekregen in o.a. in de regio's Rijnmond en Amsterdam en in diverse andere regio's zijn kringen in oprichting.

©2013 FWa Drukwerk • Postbus 7001, 2701 AA Zoetermeer • T 079 343 06 80 • F 079 343 06 81 • Bezoekadres: Bredewater 26, 2715 CA Zoetermeer

webdesign door Tagman

Log in voor controle over uw voorraad Upload een bestand naar onze ftp-server